نسبت P/E چیست؟

نسبت P/E یا قیمت به سود هر سهم یکی از متداول‌ترین معیارهای ارزیابی سهام شرکت‌هاست. این نسبت نه‌تنها در ایران بلکه در اکثر بازارهای مالی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است در ظاهر درک این نسبت آسان به‌نظر برسد اما درک و تجزیه و تحلیل صحیح آن نیازمند تجربه و تامل فراوان است. برای محاسبه نسبت   P/E،  قیمت روز سهام (Price) یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می‌شود.

با توجه به نحوه محاسبه سود هر سهم، می‌توان انواع مختلفی از P/E را تعریف کرد. اگر در این نسبت از سود سال گذشته و محقق شده شرکت استفاده شود، اصطلاحا به آن P/E دنباله‌رو یا گذشته‌نگر گفته می‌شود و اگر از سود پیش‌بینی شده شرکت برای سال آینده استفاده شود، اصطلاحا به آن P/E پیشرو یا آینده‌نگر گفته می‌شود.

همچنین تحلیلگر خود می‌تواند سود آینده شرکت را برآورد کرده و با استفاده از قیمت روز سهم این نسبت‌ را محاسبه کند که در این صورت به آن P/E برآوردی گفته می‌شود.

آیا نسبت‌ P/E یک شرکت به تنهایی برای تحلیل ارزش‌گذاری شرکت کافی است؟

خیر این نسبت به تنهایی قابل تفسیر نیست. می‌بایست آن را با P/E گروهی که در آن قرار دارد مقایسه کرد و در هر صنعت متفاوت می باشد.